Demo

Demonstation av några saker som Mozquizto kan göra

Matrisfrågor

5 frågor

Mozquizto har även stöd för linjär algebra. Det går till exempel att göra frågor där svaret ska vara en matris, en bas eller lösningen till ett linärt ekvationssystem på parameterform.

För att underlätta frågekonstruktionen finns ett stort antal funktioner implementerade. Mozquizto kan t.ex. beräkna determinanter, bestämma nollrum och egenrum, konstruera ON-baser (via Gram-Schmidt) och mycket annat.

Endast tillgängling för inloggade användare
På denna sida hittar man en sammanställning av aktiva frågelistor i en specifik kurs. Klicka på en frågelista för att börja arbeta med frågorna.