Policy för hantering av personuppgifter

Personuppgifter

Alla personuppgifter som Mozquizto samlar in om sina användare: namn, e-postadress, eventuella personnummer och andra kontaktuppgifter används endast för att identifiera användarna.

Inga personuppgifter, kontaktuppgifter eller andra uppgifter om användarna (såsom testresultat) lämnas vidare till tredje part utan uttryckligt medgivande från användaren. Vi förbehåller oss dock rätten att använda anonymiserade frågesvar och testresultat för forsknings- och utvecklingssändamål.

Du har alltid rätt till att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har sparat om dig och få veta hur dessa uppgifter används. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice för att få svar på frågor och funderingar kring dina personuppgifter. Vår kundservice når du på info@mozquizto.se.

Användare som har varit inaktiva minst 24 månader raderas automatiskt ur systemet.